Omhoog
Aanmelden

Integraal Kindcentrum (IKC)

Agora, Stichting voor Primair Bijzonder Onderwijs in de Zaanstreek, en kinderopvangorganisatie TintelTuin werken nauw samen om kinderopvang en onderwijs de komende jaren naadloos op elkaar aan te laten sluiten in Integrale Kindcentra (IKC). Zij gaan samen op pad om binnen een aantal jaren elke school om te vormen tot Integraal Kindcentrum.
Voor verdere informatie over wat een IKC is en welke voordelen dit u en uw kind biedt, kunt u kijken op www.agora.nu  of www.tinteltuin.nl
                                                         IKC label_Bordeaux voor nieuwsbrieven school.jpg 
 

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Ook op onze school moeten we de ouders/ kinderen de mogelijkheid bieden om tussen de middag over te blijven. Dit organiseren wij zelf op onze beide locaties. Een van onze eigen medewerkers is de coördinator, Annette Nugter. Bij het overblijven zijn altijd voldoende begeleiders aanwezig. Zij zijn in het bezit van het certificaat Basistraining TSO. Er wordt gezamenlijk gegeten en gespeeld tussen 12.00 uur en 13.20 uur. De kinderen moeten zelf hun brood, drinken en eventueel fruit meenemen. Snoep is niet toegestaan.
 

De kinderen eten gezamenlijk tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Kinderen die les krijgen op de locatie Symon Claeszstraat blijven over in vier klaslokalen op het hoofdgebouw. Hierbij wordt gekeken naar de groep waarin de kinderen zitten. Dus zoveel mogelijk leeftijd- klasgenootjes bij elkaar. Kinderen die les krijgen op de locatie Roggeplein blijven over in “de kelder” van het Roggeplein. Na het eten kunnen de kinderen binnen of buiten spelen onder begeleiding van de begeleiders.

Wij werken met het administratiesysteem van ‘Overblijven met Edith’. Ouders van kinderen die gebruik willen maken van de TSO bij ons op school moeten hun kind(eren) inschrijven via de website: www.overblijvenmetedith.nl  en daar aangeven op welke dagen er gebruik  gemaakt gaat worden van de TSO. De kosten van het overblijven bedragen € 2,50 per kind per dag. De betaling gaat verplicht per automatische incasso en u betaalt alleen de daadwerkelijk opgegeven en afgenomen overblijfmomenten achteraf per maand, waarvoor u een incasso-machtiging per kind op school moet inleveren.Het aan- of afmelden van uw kind kan 24 uur per dag, telkens per kwartaal en tot 10 uur op de dag van het overblijven zelf.
 

Ouders met vragen kunnen contact opnemen met de TSO-coördinator, Annette Nugter, via een e-mail bericht naar: tso.willibrord@gmail.com of telefonisch op het mobiele telefoonnummer voor de TSO: 06-21407587.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
In de wet is geregeld dat als ouders dit wensen, hun kinderen van 7.30 uur tot 18.30 uur voor en na school opgevangen worden en ook tijdens de vakanties of studiedagen van het onderwijsgevend personeel. Kortom, elke dag behalve de weekenden en de feestdagen.

AGORA heeft dit uitbesteed aan de Organisatie TintelTuin (voorheen OZK). TintelTuin heeft de voorzieningen en het personeel vanuit de kinderopvang, die nodig zijn om de kinderen op te vangen.
In de school zijn brochures van TintelTuin t.a.v. kinderopvang aanwezig.
 
Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Buitenschoolse Opvang Flindr, Symon Claeszstraat 7, tel.: 075-6160242 of kijken op de volgende website: www.tinteltuin.nl, of het telefoonnummer van TintelTuin: 0800-4422345.
 
De kosten voor buitenschoolse opvang kunt u voor een deel terugkrijgen via de belastingdienst.
                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

 

© Copyright 2012 BS Willibrord  |  All Rights Reserved